SKITSETEGNINGER

Her kan du se en skitsetegning over Barsøhuset.